"När vi startade BioGaia för mer än 30 år sedan var vår devis ”do good and have fun”. Med den inställningen som ledstjärna har vi utvecklats till ett världsledande probiotikabolag i frontlinjen inom mikrobiomforskningen med säkra, effektiva och konsumentvänliga produkter på marknaden."

PETER ROTHSCHILD, GRUNDARE

Nyckeltal

Försäljning per marknad och segment (%)

Försäljning fördelat mellan affärsområdena barnhälsa och vuxenhälsa

Försäljning per år senaste 5 åren (MSEK)

0 %
Andel eget varumärke + co-branding

Viktiga händelser 2020

Kvartal
1 2 3 4

BioGaia tecknar exklusivt avtal med Ethical Nutrition för försäljning av BioGaia Protectis droppar och tabletter i Argentina

Studie publiceras som visar att BioGaias probiotika för munhälsa L. reuteri Prodentis, minskar blödning i tandköttet

Kvartal
2 2 3 4

BioGaias styrelse reviderar utdelningsförslaget

Kvartal
3 2 3 4

Studie publiceras som visar att
L. reuteri Protectis minskar smärta hos barn med funktionell buksmärta

BioGaias styrelse drar tillbaka förslag om extrautdelning

Kvartal
4 2 3 4

BioGaia har genomfört en riktad nyemission om 2,86 miljoner B-aktier som tillfört bolaget 1,1 miljarder kronor

BioGaia varnar för minskad försäljning till följd av covid-19

BioGaia-koncernen

(antal anställda december 2020)

BioGaia AB (96)

BioGaia Biologics Inc.
100% dotterbolag
(2)

BioGaia Japan Inc.
100% dotterbolag
(24)

BioGaia Pharma
96% dotterbolag
(2)

BioGaia Production
100% dotterbolag
(29)

MetaboGen AB
92% dotterbolag
(7)

Bolagsbeskrivning

Mission
BioGaia ska vara den banbrytande ledaren inom probiotika-området som bidrar till bättre hälsa genom att utbilda människor och tillhandahålla probiotiska produkter för definierade indikationer.

Värdeord
Innovation
Samarbete
Passion

Moderbolaget BioGaia AB:s B-aktie
är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag.

Positionering
Kosttillskott med kliniskt testad probiotika av hög kvalitet som säljs på apotek och via e-handelsplattformar. På de flesta marknader rekommenderas produkterna av läkare eller annan sjukvårdspersonal men BioGaia möter också en allt större efterfrågan direkt från konsument.

ORDFÖRANDE-ORD

DIGITALISERING STOR POTENTIAL FÖR BIOGAIA

Probiotikamarknaden är i snabb förändring. En konsolidering av en tämligen fragmenterad marknad sker och de stora spelarna är aktiva och förvärvar mindre probiotikaföretag med lovande produkter. En del nya större företag såsom Kerry, ADM och Novozymes har gett sig in på den mycket heta probiotikamarknaden.

Peter Rothschild, styrelseordförande
Edit

DIGITALISERING STOR POTENTIAL FÖR BIOGAIA

Probiotikamarknaden är i snabb förändring. En konsolidering av en tämligen fragmenterad marknad sker och de stora spelarna är aktiva och förvärvar mindre probiotikaföretag med lovande produkter. En del nya större företag såsom Kerry, ADM och Novozymes har gett sig in på den mycket heta probiotikamarknaden.

BioGaia har hittills och mycket framgångsrikt växt organiskt. Vi är optimistiska och tror att vi fortsatt kan växa i snabb takt, men vi har också beslutat, att på vårt sätt, försöka delta i den pågående konsolideringen. För att förbättra förutsättningarna för en framgångsrik förvärvsstrategi har vi, genom en riktad nyemission, bjudit in två mycket starka företag som var och en kan bidra till att förstärka BioGaia i den nya marknadssituation som råder idag.

Det första är Cargill, ett av USA:s största privata företag, med vilket vi redan har etablerat ett samarbete för att utveckla nya produkter. Cargill kan förutom att bidra med kapital också bidra med stort industriellt kunnande. EQT Public Value Fund är det andra företaget, ett välrenommerat och mycket finansiellt starkt fondföretag, som både kan bidra med kapital och kompetens när det gäller förvärv, men även med ett internationellt och mycket kunnigt kontaktnät. Nyemissionen inbringade cirka 1,1 miljarder kronor och sätter oss i en finansiell situation som tillåter betydande förvärv.

Vad söker vi då efter? Vi kan överväga förvärv längs hela värdekedjan, från tillverkning till distribution, med kravet att det antingen ska skapa bättre kontroll, tillväxt eller lönsamhet.

Den oerhört starka digitaliseringstrenden som fortgått under ett antal år fick under 2020, tack vare Covid-19, en enorm kraft. Vi har anpassat oss till denna megatrend i många marknader. Speciellt i de riktigt stora marknaderna Kina och USA, men även i länder som Sydkorea och Vietnam. Vi avser att påskynda vår egen och våra distributörers kompetens att sälja direkt till konsument. Det är en mycket spännande utveckling, som kan komma att kräva att vi gör förvärv för att komplettera den kompetens vi redan har inom området.

Det är min övertygelse att e-handel och digitalisering innebär en betydande potential för BioGaias nuvarande och framtida produkter. I och med digitaliseringen, men också konsumenternas ökande intresse för hälsoprodukter, blir BioGaias varumärke ännu mer väsentligt och vi förstärker nu kraftfullt vår marknadsföringskapacitet, personal- och resursmässigt. BioGaias varumärke finns globalt och har en bättre spridning än alla våra konkurrenters, stora som små. Det är ett utmärkt verktyg i den hårda konkurrensen om konsumenternas uppmärksamhet inte bara specifikt från andra probiotikaföretag, men också från andra företag inom hälsosegmentet.

Som har framgått av pressmeddelande har vi startat en ny verksamhet, BioGaia Invest, vars syfte är att göra minoritets- investeringar i mindre företag som kan stödja BioGaias försäljningstillväxt. Vi har därför investerat i ett diagnostikföretag, som vi tror kommer att hjälpa oss att växa inom benskörhetsområdet och i ett annat företag som arbetar med hudmikrobiomet, där vi ser ett antal samarbetsmöjligheter som på sikt kan öka vår tillväxttakt. Vi är intresserade av att öka investeringarna i denna typ av företag med avsikt att skapa ett för BioGaia gynnsamt ekosystem med innovativa och hållbara företag.

Vid 2020 års bolagsstämma utsågs två nya styrelseledamöter med kompetens inom digitalisering och hållbarhet vilket är viktigt med tanke på hur snabbt den nya tekniken utvecklar sig och de krav som medvetna konsumenter ställer på produkter och tjänster.

BioGaias produkter har en mycket attraktiv profil eftersom de starkt bidrar till global hälsa (ett av FN:s globala mål) och vi fortsätter att satsa på forskning och utveckling för att kunna lösa hälsoproblem för människor över hela världen

Peter Rothschild, styrelseordförande BioGaia

VD-ORD

BIOGAIA ÖKAR TAKTEN – MED KONSUMENTEN I FOKUS

2020 var ett annorlunda år. För många, både individer och företag, var det naturligtvis ett svårt år men det finns också många positiva saker att lyfta fram. Framförallt finns det många lärdomar att dra och genom att fånga upp dessa och anpassa verksamheten utifrån dem är jag övertygad om att de kommer stärka oss som bolag på lång sikt.

Isabelle Ducellier, vd och koncernchef
Edit

BIOGAIA ÖKAR TAKTEN – MED KONSUMENTEN I FOKUS

2020 var ett annorlunda år. För många, både individer och företag, var det naturligtvis ett svårt år men det finns också många positiva saker att lyfta fram. Framförallt finns det många lärdomar att dra och genom att fånga upp dessa och anpassa verksamheten utifrån dem är jag övertygad om att de kommer stärka oss som bolag på lång sikt.

Som så många andra organisationer lyckades vi på kort tid ställa om verksamheten till att fungera i stort sett helt och hållet digitalt, såväl internt som i samarbetet med våra kunder. Bland annat arrangerade vi tillsammans med våra partner ett 70-tal webbinarier för läkare och höll ett stort antal digitala kundmöten. Vi lyckades också med närmare 50 produktlanseringar, varav de flesta lanseringssymposier och andra arrangemang genomfördes virtuellt. Jag vill särskilt nämna att vi fortsatt utrullningen av Osfortis, vår produkt för benhälsa, som förutom i USA nu även finns i Sverige, Schweiz och inom kort även Japan. Dessutom har BioGaia Gastrus lanserats i ett stort antal marknader, framför allt i Latinamerika. Vi har också förstärkt vår munhälsoportfölj med två nya produkter, Prodentis Mum och Prodentis Kids, som under året lanserats i Japan och USA.

Försäljningen 2020 startade starkt, med en tillväxt i linje med förväntningarna, och trots att covid-19 krisen började på allvar redan under mars, hade vi en försäljningsökning på sju procent i första kvartalet. I andra kvartalet var tillväxten tio procent. Men under tredje kvartalet kunde vi konstatera att pandemin började påverka vår försäljning negativt och helåret slutade med en minskning på tre procent. Det vi framförallt såg var en svag försäljning i några av våra största och äldsta marknader, såsom Italien och Spanien. Här drabbade långvariga lockdowns BioGaias försäljning genom att konsumenterna inte kunde besöka läkare och fysiska apotek, där försäljningen i dessa länder huvudsakligen sker. Däremot såg vi god försäljning i länder där vi har implementerat en omni channel-strategi, till exempel i USA och Kina.

En av de viktigaste lärdomarna kommer därmed från konsumenterna. Nedstängningar och begränsningar av fysiska möten hänvisade människor till att utforska de digitala alternativen. Allt fler började handla på nätet. Den här omställningen och resultatet av den, ett förändrat köpbeteende, skedde i en aldrig tidigare skådad takt och har i många fall redan blivit det ”nya normala”. Detta stärker oss i vår övertygelse att vi behöver satsa mer på marknadsföring direkt till konsument i många av våra marknader.

Parallellt med det förändrade köpbeteendet finns den globala trenden mot förebyggande hälsovård. Pandemin stärkte denna ytterligare och människor tar i allt större utsträckning ansvar för sin hälsa. Framförallt ser vi ett kraftigt ökat intresse för immunförsvaret och produkter som stärker det. Så samtidigt som vi satsar på både fysiska och nätbaserade försäljningskanaler arbetar vi också, tillsammans med våra partner, med att utveckla nya produkter för att stärka BioGaias globala varumärke och möta konsumenternas behov. Under våren ser vi bland annat fram emot att lansera en helt ny produktportfölj med fokus på immunstärkande produkter i USA.

BioGaias fokus på forskning är en del av vårt dna och en av våra viktigaste konkurrensfördelar. Forskningsmässigt var dock 2020 av förklarliga skäl ett tufft år eftersom många studier försenades till följd av pandemin. Under 2021 ser vi däremot fram emot resultat från studier inom flera intressanta områden, både redan befintliga och helt nya indikationsområden, såsom exempelvis IBS, divertikulit och övre luftvägsinfektioner.

Under 2020 tog vi många avgörande steg framåt i vårt hållbarhetsarbete och ambitionen att integrera detta verksamheten på alla plan. Bland annat implementerades en intern uppförandekod, en visselblåsarfunktion och alla anställda genomgick en utbildning i antikorruption. Utfasningen av palmolja fortsatte och produkter fria från mjölkprotein, gluten och laktos, samt veganska kapslar, lanserades.

Ett år som detta var det en självklarhet att utöka vårt samhällsengagemang. Bland annat stöttade vi en lokal restaurang genom att köpa måltider som donerades till Karolinska sjukhuset, vi donerade också handsprit till Lunds lasarett samt stöttade Panzi-sjukhuset, som drivs av Nobels fredspristagaren doktor Mukwege, med covid-tester. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här och i BioGaias första separata hållbarhetsrapport, utarbetad i enlighet med Global Reporting Initiative Standards för hållbarhetsrapportering.

Slutligen vill jag tacka BioGaias alla anställda, våra kunder och andra samarbetspartner för att ni genom ert tålamod och hårda arbete under dessa krävande och utmanande tider lyckats genomföra det vi planerat. Min förhoppning är att 2021 kommer bli ett år där världen gradvis återgår till det normala.

Isabelle Ducellier, vd och koncernchef BioGaia

VD­-ORD DOTTERBOLAG

Sara Malcus
Sara Malcus

MetaboGens forskning fokuserar på mikrobiomet och att hitta unika möjligheter som kan utvecklas till nästa generations probiotiska produkter.

Sara Malcus​​, vd MetaboGen
Edit

MetaboGens forskning fokuserar på mikrobiomet och att hitta unika möjligheter som kan utvecklas till nästa generations probiotiska produkter.

De bakteriestammar vi framför allt arbetar med just nu är anaeroba, det vill säga de är känsliga för syre. Detta gör dem mycket svåra att hantera och vi har därför behövt utveckla en produktionsteknik som gör att bakterierna överlever både under tillverkningsprocessen och i en kommersiell produkt. Den här tekniken är patenterad av MetaboGen och helt unik.

Ett av de forskningsområden MetaboGen kommit längst inom är metabola sjukdomar, här har vi redan en produkt i klinisk fas. En säkerhetsstudie i friska frivilliga genomfördes med gott resultat förra året och nu förbereder vi oss för att kunna starta effektstudier, något vi ser fram emot att komma igång med under 2021.

Under föregående år arbetade vi även med att skala upp våra processer, både vad gäller den tekniska kapaciteten och kompetensmässigt. Under 2021 ska detta arbete implementeras. På kapacitetssidan innebär det bland annat att vi flyttar till större och mer specialutrustade lokaler där vi kommer kunna utföra både tester och producera i större skala än idag.

Vi har också förstärkt vårt team med nya medarbetare. MetaboGen är fortfarande ett litet bolag men eftersom vi arbetar internationellt, och de globala interaktionerna hela tiden ökar, har vi lagt stor vikt vid att, utöver kompetens, även aktivt rekrytera personer utifrån ett mångfaldsperspektiv vad gäller ålder, kön och nationalitet. Idag är vi sju medarbetare, fyra kvinnor och tre män, med fem olika nationaliteter. Alla medarbetare har vetenskaplig- och laboratoriebakgrund men olika spetskompetenser, inom mikrobiologi, bioinformatik, kemi och klinisk produktutveckling.

Vi har kommit en bra bit på väg sedan MetaboGen grundades 2011. Då var vi pionjärer inom ett område som idag blivit ett hett forskningsområde över hela världen. Trots detta är vi bara i början av att fullt ut förstå mikrobiotan och på vilket sätt våra tarmbakterier kan bidra till hälsa.

Jag ser fram emot ännu ett spännande år där MetaboGen tar avgörande kliv framåt mot utvecklingen av nästa generations probiotiska produkter

Sara Malcus,
vd MetaboGen

Peter Persson
Peter Persson

BioGaia Production är kritiskt för BioGaias verksamhet. Här tillverkas bland annat en stor andel av vår viktigaste produkt, dropparna.

Peter Persson, vd BioGaia Production
Edit

BioGaia Production är kritiskt för BioGaias verksamhet. Här tillverkas bland annat en stor andel av vår viktigaste produkt, dropparna.

Därför vidtog vi snabbt ett antal åtgärder för att säkerställa såväl produktion, produktkvalitet och säkerhet för personalen. Bland annat utökades hygien- och rengöringsrutinerna och vi införde både besöksförbud vid anläggningen och en strikt karantänpolicy. Vid minsta tecken på symptom, eller om en familjemedlem var utsatt för risk att bli smittad, fick den anställde inte komma till arbetsplatsen. Detta ledde till personalbortfall som då och då innebar en utmaning. Tack vare våra flexibla och lojala medarbetare lyckades vi dock hålla igång produktionen och jag är stolt över att kunna säga att vi under hela 2020 producerade och levererade helt enligt plan.

Under det gångna året installerade vi tre nya produktionslinjer, dels nya maskiner för BioGaia Protectis minipack, en helt ny linje för tablettillverkning i burk och dels en kapselfyllare. Även under ett ”vanligt” år innebär det viss påfrestning för verk- samheten att installera ny utrustning och utbilda personalen kring den. Under ett år där vi dessutom behövde separera de externa installatörerna från våra medarbetare var utmaningarna än större. Vi löste det genom att installatörerna fick egen ingång och eget fikarum.

En utmaning har ibland även varit att hålla personalen motiverad då omställningarna har varit mycket påtagliga för dem. Även om vi förmodligen behöver hålla i våra extraordinära rutiner ett bra tag till är jag glad att året är slut. Nu ser jag fram emot ett spännande 2021 i expansionens tecken.

Peter Persson,
vd BioGaia Production

Keitaro Nomura
Keitaro Nomura

Covid­-19 ­pandemin hade en mycket stor inverkan på den japanska ekono­min. Antalet patientbesök på kliniker och sjukhus minskade kraftigt och sjönk till cirka 50 procent i juli 2020 jämfört med året innan.

Keitaro Nomura, vd BioGaia Japan
Edit

Covid-19-pandemin hade en mycket stor inverkan på den japanska ekonomin. Antalet patientbesök på kliniker och sjukhus minskade kraftigt och sjönk till cirka 50 procent i juli 2020 jämfört med året innan.

Nedgången i besök på tandvårdskliniker, som är en viktig försäljningskanal för BioGaia Japan, var ännu större, under vissa månader sjönk den till 40 procent jämfört med motsvarande perioder föregående år. Att driva verksamheten under dessa förhållanden var mycket svårt. Omständigheterna påverkade naturligtvis även våra stora kunder då även deras affärer försämrades avsevärt.

Vid slutet av året hade vi dock lyckat vända försäljningen till nivåer jämförbara med året innan och BioGaia Japan gick med vinst 2020. Detta var möjligt tack vare ett väsentligt bidrag från vårt försäljningsnätverk som arbetar direkt mot tandvårdskliniker. De senaste fem åren har vi marknadsfört våra produkter under BioGaia-varumärket direkt mot tandvårdskliniker. Tack vare produkternas utmärkta kliniska belägg har vi lyckats bygga upp ett starkt varumärke på den japanska marknaden och detta har i hög grad bidragit till tillväxten i denna kanal.

Från och med 2021 kommer vi fokusera på att ytterligare stärka vårt direktförsäljningsnätverk, då detta är mer motståndskraftigt mot lågkonjunkturer och andra svåra situationer. Vi kommer även att anstränga oss ytterligare för att bli en modell för hållbar tillväxt och vinstdrivande struktur inom BioGaia-koncernen.

Keitaro Nomura,
vd BioGaia Japan

Nigel Titford
Nigel Titford

BioGaia Pharma är ett dotterbolag till BioGaia. Därigenom kan vi dra nytta av 30 års erfarenhet av forsk­ning inom mikrobiotan när vi utvecklar den biologiska produktkategori som av FDA i USA kallas Live Biotherapeutic Products, det vill säga farmaceutiskaprodukter som kan härledas från mikrobiotan.

Nigel Titford, vd BioGaia Pharma
Edit

BioGaia Pharma är ett dotterbolag till BioGaia. Därigenom kan vi dra nytta av 30 års erfarenhet av forskning inom mikrobiotan när vi utvecklar den biologiska produktkategori som av FDA i USA kallas Live Biotherapeutic Products, det vill säga farmaceutiska produkter som kan härledas från mikrobiotan.

Potentiella produktkandidater väljs ut tidigt, i discovery eller pre-klinisk fas, och kravet är att de har en potentiell effekt vid väldefinierade medicinska indikationer. De flesta kandidater kommer från BioGaias forskning och bank av probiotiska stammar, eller är in-licensierade. Genom BioGaia Pharmas etablerade nätverk av läkare och forskare utvecklas produkterna fram till och med tidig klinisk utvecklingsfas. Därefter kan projekten utlicensieras för vidare utveckling av eller tillsammans med läkemedelsbolag eller liknande bolag.

Under 2020 arbetade vi med två projekt, båda med kandidater i utvecklingsfas. Den ena produktkandidaten har potential att användas vid mild till måttlig ulcerös kolit, som är en av de sjukdomar som ryms inom begreppet inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Det pågår mycket forskning på IBD och även om orsaken ännu inte är helt kartlagd pekar mycket mot att samspelet mellan mikrobiotan, inflammation och så kallad ”läckande tarm” är av stor vikt.

Den andra produktkandidaten är tänkt att användas vid specifika motilitetsstörningar i tarmen som orsakar förstoppning och där lösningarna idag inte är optimala.

Vi har framför allt fokuserat på att ta fram studieprodukter för dessa två produktkandidater. Parallellt har vi även slutfört prövningsansökningar för två kliniska studier. Studiecenter har valts ut och kontrakterats och studierna är planerade att starta under 2021.

2021 blir ett spännande år där jag ser fram emot att kunna ge ytterligare information kring såväl produktkandidaterna som de kliniska studierna.

Nigel Titford,
vd BioGaia Pharma

BioGaia 30 år

BIOGAIA 30 ÅR

BioGaia är ett svenskt världsledande probiotikaföretag som legat i frontlinjen inom mikrobiomforskningen i mer än 30 år. BioGaia utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Bolaget är verksamt i hela värdekedjan, delvis i egen regi och del genom globala nätverk av ledande, oberoende forskare och specialister, experter inom produktion och lokala distributionspartner. Distributionspartnerna är nutritions­ och läkemedelsbolag som säljer BioGaias produkter i drygt 100 länder.

BioGaias produkter innehåller olika stammar av mjölksyrabakterien L. reuteri (Limosilactobacillus reuteri, tidigare kallad Lactobacillus reuteri). L. reuteri är en av få bakterier som har utvecklats i symbios med människan.

På grund av detta koloniserar den naturligt, anpassar sig väl och interagerar med oss. Resultat från kliniska studier med BioGaias probiotiska stammar har publicerats i fler än 200 artiklar i vetenskapliga tidskrifter, vilka visar att de är effektiva och säkra för barn och vuxna.

BioGaia vill bidra till bättre hälsa i världen genom att utveckla och erbjuda kliniskt bevisade och användarvänliga probiotiska produkter.

1990

Grundas av Peter Rothschild och Jan Annwall

1998

Noteras på Nasdaq Stockholm

2000

BioGaia lanserar världens första probiotiska tuggtablett
Avtal med Ascendis (Sydafrika)

2002

BioGaia Production grundas

2003

Avtal med Nóos (Italien)

2004

BioGaia lanserar världens första probiotiska droppar
Avtal med Verman (Finland)

2020

Riktad emission som gör EQT Public Value och Cargill till nya storägare i BioGaia AB

2018

Stiftelsen Foundation to Prevent Antibiotic Resistance grundas

2017

Dotterbolaget BioGaia Pharma grundas

2014

Avtal med Abbott
(Latin­ amerika, Asien)
BioGaia investerar
i Meta­boGen

2008

Första avtalet med Nestlé

2006

Avtal med Ewopharma AG (Östeuropa) och Ferring (Mel­lanöstern)
Dotterbolaget BioGaia Japan grundas

BIOGAIAS VÄRDEKEDJA

Klicka eller dra över stegen i värdekedjan för att läsa mer om hur BioGaia arbetar i varje steg.

 

Forskning

Produkt-
utveckling

Råvaru-
användning

Produktion

Paketering

Distribution

Försäljning

I leverantörskedjan sköter BioGaia logistiken samt kvalitetssäkring och kontroll av produkter och produktion.

VÄRDESKAPANDE FÖR BIOGAIAS INTRESSENTER

Samhället
BioGaia bidrar till samhället genom vara en god samhällsaktör och genom att erbjuda produkter som bidrar till förbättrad hälsa

47,9 MSEK i skatt
3,7 MSEK i välgörenhet
Minskade samhällskostnader för ohälsa

Konsumenter
BioGaia erbjuder konsumenter probiotiska produkter som bidrar till förbättrad hälsa

5 nya produkter, alla utan palmolja
46 produktlanseringar på nya och befintliga marknader

Medarbetare
BioGaia erbjuder sina medarbetare en meningsfull och utvecklande arbetsplats där medarbetarna trivs

40 % kvinnor i ledningsgruppen
1,9 % sjukfrånvaro 2020 (BioGaia AB)
160 medarbetare

Forskare
BioGaia bidrar till ökad kunskap om probiotika
14 % av omsättning till forskning och utveckling
214 publicerade artiklar (dec 2020)
13 900 individer har deltagit i studier (dec 2020)

Intressenter

Distributörer
BioGaia bygger långsiktiga relationer med distributörer och stödjer dessa inom försäljning och marknadsföring

90 % har signerat uppförandekoden
7 % genomsnittlig tillväxt senaste 5 åren

Leverantörer
BioGaia bidrar till utvecklingen av leverantörerna genom långsiktiga relationer och att vara en tillförlitlig partner

100 % har signerat uppförandekoden

Aktieägare
Genom god riskhantering och långsiktig strategi erbjuder BioGaia en stabil värdeökning för sina aktieägare

31 % rörelsemarginal

Marknadstrender

Under 2020 dominerade framför allt två trender världen: digitalisering och förebyggande hälsovård, med fokus på immunförsvaret.

Hållbara företag är framtiden
Trots pandemin fortsätter företag att satsa på hållbarhet. Konsumenter, och även andra intressenter, blir alltmer medvetna och håll­barhet blir allt oftare ett viktigt krav för köp eller samarbete.
 
Ökat fokus på hållbarhet
BioGaia intensifierar sitt arbete med hållbarhet och tog 2020 flera viktiga initiativ för att säker­ställa god affärsetik, förbättra miljöpåverkan och erbjuda en arbetsplats som motiverar och skapar välmående.

Immunförsvaret på allas läppar
Incitamentet att hålla sig frisk och inte bli smittad av covid­19 har gjort att intresset för immunstärkande produkter, däribland probiotika, ökat kraftigt. Som ett exempel visar siffror att antalet sökningar på ”immun” ökade med mer än 100 procent mellan juni 2019 och juni 2020 (Lumina Intelligence 2020). Även kunskapen om att probiotika, framför allt i kombination med vitamin D, har immun­stärkande effekter har ökat.
 
Uppsving för probiotika med vitamin D
BioGaia erbjuder sedan länge probiotiska produkter i kombination med vitamin D, som har positiva effekter på hälsan.

Digitalisering i raketfart
Nedstängningar och begränsningar av fysiska möten har hänvisat folk till att utforska de digitala alternativen. Även grupper av befolkningen som tidigare inte använt sig av tekniken har lockats – eller tvingats – bli digitala. Denna omställning har dessutom gått mycket snabbt och har många fall redan blivit det ”nya normala”.
 
BioGaias digitala resa
Som så många andra företag har BioGaia, där det varit möjligt, ställt om till en välfungerande digital verksamhet, såväl internt som externt. Tillsammans med distributionspartner i över 100 länder har man bland annat arrangerat ett stort antal webbinarier och virtuella produkt­lanseringar. BioGaia har även intensifierat arbetet med att tillgängliggöra sina produkter via e­-handel.

Utvecklingen av antibiotikaresistens tar inte paus
Fokus på pandemin har överskuggat en annan framtida global katastrof, den galopperande antibiotikaresistensen. Enligt fältrapporter och undersökningar från WHO/Europa finns risk för ytterligare ökad spridning av antibiotikaresistens i Europa då den felaktiga överanvändningen av antibiotika ökat till följd av pandemin.
 
Mer probiotika, mindre antibiotika
Genom sina immunstärkande effekter kan probiotika spela en viktig roll i kampen mot antibiotikaresistens. En studie som publicerades i European Journal of Public Health visar exempelvis på ett samband mellan intaget av BioGaias probiotika L. reuteri DSM 17938 och minskat behov av antibiotika hos barn.
 
Den stiftelse BioGaia startade 2017 bidrar ekono­miskt till forskning och information kring åtgärder som minskar behovet av antibiotika. 2021 kommer pengarna delas ut till projekt med fokus på förebyggande insatser hos äldre människor.

DIGITALISERING OCH
KONSUMENTFOKUS
VÄGEN FRAMÅT

Linda Hägglund, Marketing Manager och Johannes Asplund, Global Digital Business Manager styr mot konsumenterna.

Edit

BioGaias marknadsföringsmodell, som bygger på så kallad medical marketing, har varit en av framgångsfaktorerna under bolagets 30 år i probiotikabranschen. Nu satsar man på att komplettera denna modell med ett ökat fokus på konsumenterna. Och för att nå dem behöver man vara där de är – på nätet.

Medical marketing var unikt i probiotikabranschen när BioGaia tidigt valde denna modell. Genom att fokusera på gedigen forskning, och använda denna i marknadsföringssyfte, övertygas läkarna om produkternas positiva effekter och rekommenderar dem till sina patienter.

Detta flöde är fortfarande grunden i marknadsföringen – och kommer fortsatt att vara så. I de allra flesta av de drygt 100 länder som produkterna säljs i har BioGaias distributörer säljare som besöker läkare och annan vårdpersonal.

Samtidigt har det de senaste åren skett ett skifte. Från att tidigare huvudsakligen använt probiotika för att ”lösa ett problem”, till exempel att bebisen skriker, är det alltfler som tar probiotika i förebyggande syfte. Forskningen kring probiotikas effekter på immunförsvaret i kombination med detta växande intresse för hälsa och att hålla sig frisk har skapat en ”ny” målgrupp av så kallade wellness-konsumenter. Fler och fler konsumenter söker dessutom information om probiotika på egen hand och besöker inte ens en läkare innan de köper sin produkt i en nätbutik.

De senaste åren har denna utveckling gått allt snabbare, för att i covid-19-pandemins spår 2020 fullständigt galoppera. Idag står till exempel e-handeln för 80 procent av BioGaias omsättning i USA. Liknande siffror ses i Kina och Vietnam och tillväxttakten i digitala försäljningskanaler fortsätter att öka i snabbare takt än i den fysiska handeln.

BioGaia har successivt kompletterat sin marknadsföringsmodell med mer konsumentinriktad marknadsföring. Under 2020 togs ytterligare steg mot denna utvidgning genom att förstärka den interna kompetensen med medarbetare som har gedigen bakgrund inom konsumentmarknadsföring och e-handel.

”Tidigare har konsumenten fått en rekommendation av sin doktor om att köpa BioGaias produkt och gått till apoteket och köpt den. Idag, när konsumenten själv tar beslut om vilken produkt hon ska ha, och därefter klickar hem den via en nätbutik, behöver vi anpassa oss till denna förändrade konsumentresa,” säger Johannes Asplund, Global Digital Business Manager på BioGaia.

Parallellt med denna trend har också konkurrensen på probiotikamarknaden hårdnat markant. BioGaias ambition är att bygga ett starkt globalt konsumentvarumärke och satsar därför allt mer på att stötta distributionspartner inom kommunikation och marknadsföring.

”För att lyckas med att skapa ett globalt konsumentvarumärke måste vi ha ett tätare samarbete med våra partner och stödja dem med bland annat konsumentinsikter och ett starkt och tydligt varumärkeserbjudande,” säger Linda Hägglund, Marketing Manager på BioGaia.

2020 STÄLLDE HELA VÄRLDEN OM TILL DIGITALT. FÖR BIOGAIAS DEL INNEBAR DETTA ATT MAN BLAND ANNAT:

  • arrangerade fyra ”BioGaia Brilliant Mind Studios” webbinarier i vilka läkare från hela världen deltog
  • tillsammans med partner arrangerade 70 webbinarier med totalt drygt 30 000 deltagande läkare och annan vårdpersonal
  • genomförde 33 ”Coffee with Lotta” – korta informella webbinarier för distributionspartner med totalt över 1 100 deltagare
  • genomförde 46 produktlanseringar, de flesta digitalt
  • organiserade en digital ”examen” för 18 deltagare som utbildats inom BioGaia Academy
  • intensifierade arbetet med att kunna erbjuda produkterna via e-handel i ännu fler länder
  • såg en kraftigt ökad e-handel i många marknader
  • lanserade hela vuxenportföljen på nätapotek i Sverige
  • arbetade hemifrån större delen av året i alla delar av verksamheten där detta var möjligt.

NYA MEDLEMMAR I
BIOGAIAS STYRELSE

BioGaia tar sikte mot framtiden och har förstärkt styrelsen med värdefull kompetens och erfarenhet från relevanta branscher och områden.

Genom min gedigna erfarenhet inom hållbarhetsområdet från en av de riktigt stora aktörerna, och i en bransch med stor komplexitet och högt tempo, hoppas jag kunna bidra med ett strategiskt hållbarhetstänk, innovationsskapande och guidning i styrningsrelaterade frågor.

Vanessa Rothschild
Edit

Berätta kort om din bakgrund.
– Jag studerade internationell ekonomi och management vid Università L. Bocconi i Milano och har en Bachelor därifrån. Därefter studerade jag även affärs- och marknadsstrategi och beslutspsykologi vid handelshögskolan HEC i Paris.

Mitt första jobb var en praktik på non-profit-organisationen Fund for Peace i Washington DC, där jag skrev en marknadsplan för projektet Better Business for Better communities. Där såddes ett frö hos mig kring att förena syftesdrivna organisationer med affärsgrundade metoder och strategier.

Väl tillbaka i Europa igen, sökte jag mig till BioGaias distributör i Frankrike och lanserade framgångsrikt BioGaias produkter som marknadschef för den dåvarande distributören Bioethic. Därefter gick jag till en tjänst som Business Controller på H&M.

Med fokus på affärsutveckling och som dotter till en av BioGaias grundare, blev mitt nästa steg tjänsten som regionansvarig säljare på BioGaia. Där ansvarade jag bland annat för stora marknader som Italien och Frankrike, samt lansering i Brasilien.

När jag sedan ville fortsätta utvecklas utanför bolaget, och i linje med mitt intresse för ledarskap, dök tjänsten som COO på ledarskapsutvecklingsföretaget Iero upp. I samband med denna utvecklingsperiod, kopplade jag ihop mitt driv inom företagande med min vilja att skapa mening, och sökte mig därefter tillbaka till H&M-gruppen, denna gång med fokus på att integrera hållbarhet i kärnverksamheten. Sedan 2016 har jag arbetat i olika globala befattningar inom hållbarhetsområdet, senast som gruppchef för styrning och affärsutveckling, med fokus på cirkulära affärsmodeller. I december 2020 anställdes jag som Chief Innovation Officer för Itsapark, H&M-gruppens nya digitala satsning inom hållbar livsstil, med bas i Berlin.

Mitt intresse för hållbart affärsskapande grundlades i en entreprenöriell familj med starka värderingar baserade på mening och öppenhet.

Uppväxt på franska landsbygden, är naturen en viktig del av mitt liv och jag njuter gärna av bergen i djupsnö på skidor, eller vandring till fots. Familj och vänner utgör en lika stor del och då jag nyligen flyttat till Berlin, ser jag fram emot att komma till rätta här.

Vad kan du bidra med i BioGaias styrelse?
– Genom min gedigna erfarenhet inom hållbarhetsområdet från en av de riktigt stora aktörerna, och i en bransch med stor komplexitet och högt tempo, hoppas jag kunna bidra med ett strategiskt hållbarhetstänk, innovationsskapande och guidning i styrningsrelaterade frågor.

Vanessa Rothschild

Jag hoppas jag ska kunna bidra med snabbheten och energin från startup-världen. Tack vare mitt operativa jobb kommer jag kunna bidra med kunskap men också mitt globala nätverk för att fortsätta bygga BioGaias digitala kanaler med fokus på ökad varumärkeskännedom och en stark positionering, där D2C blir en drivande kanal i BioGaias resa framgent.

Maryam Ghahremani
Edit

Berätta kort om din bakgrund.
– Jag är född i Iran, men kom till Sverige i sexårsåldern. Jag studerade företags- ekonomi vid Lunds universitet och Kristianstads Högskola. Efter studierna flyttade jag till Stockholm och jobbade på marknadsavdelningarna för Make Up Store och Notar, för att sedan börja på Aftonbladet och Schibsted. Där hade jag flertalet ledande befattningar och drev bland annat Sofis Mode och The You Way. Därifrån sökte jag mig vidare till ledningsroller i teknikbolagen Wrapp och Acast, för att 2018 ta över som vd på Bambuser.

På Bambuser kom jag initialt in som interims-vd vid en tidpunkt då bolaget kämpade med den befintliga produkten som inriktade sig mot mediebolag. Bambuser hade byggt en fantastisk live-videoteknik som man inte hade lyckats kommersialisera. Några månader senare identifierade vi liveshopping-trenden i Kina och använde Bambusers grundteknik för att skapa västvärldens ledande produkt inom liveshopping. Genom vårt produktutbud driver vi nu omställningen i retail och utvecklingen av nästa generations e-handel. Det är en spännande bransch i högt tempo – och det passar mig utmärkt.

Vad kan du bidra med i BioGaias styrelse?
– Jag hoppas jag ska kunna bidra med snabbheten och energin från startup-världen. Tack vare mitt operativa jobb kommer jag kunna bidra med kunskap men också mitt globala nätverk för att fortsätta bygga BioGaias digitala kanaler med fokus på ökad varumärkeskännedom och en stark positionering, där D2C blir en drivande kanal i BioGaias resa framgent.

Maryam Ghahremani

Jag har erfarenhet av internationellt styrelsearbete och av att driva snabb förändring och tillväxt i mellanstora bolag. Min roll som styrelseledamot, och EQT:s roll som ägare, är att stödja BioGaias fortsatta utveckling, öka tillväxttakten och dra nytta av EQT:s resurser i det arbetet.

Niklas Ringby
Edit

Berätta kort om din bakgrund.
–Jag är Partner på EQT och Co-Head för EQT Public Value som investerar i börsnoterade bolag i norra Europa. Utöver BioGaia är jag styrelseledamot i BHG, ett snabbväxande e-handelsbolag, och har tidigare suttit i en rad olika styrelser för EQT:s räkning. Mitt dagliga arbete är att leda vårt investeringsteam och vid sidan av det är jag även medlem i EQT:s Extended Executive Committe, vilket är den bredare ledningsgruppen inom EQT.

Innan jag började på EQT för 11 år sedan arbetade jag på Boston Consulting Group med att hjälpa större bolag med strategiarbete och olika riskkapitalbolag med bolagsgranskning av möjliga förvärvskandidater.

Jag har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har även studerat på MBA-programmet på Carlson School of Management vid universitetet i Minnesota. Jag har alltid varit intresserad av teknik, så parallellt med mina studier vid Handelshögskolan tog jag även en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan, där jag bland annat studerade programmering vid ETH i Zürich.

Jag har genom hela min karriär arbetat med bolag inom hälsa och sjukvård, service och teknologi, media och telekom. Allra roligast är att investera i och arbeta med bolag som har en unik tjänst eller produkt och som vill växa snabbt och det stämmer verkligen väl överens med BioGaia.

Vad kan du bidra med i BioGaias styrelse?
– Jag tror att BioGaia kan ha nytta av en ägare som EQT, som är en global investerare med bred erfarenhet av bolag inom hälsa och sjukvård, med ett stort nätverk av rådgivare samt resurser inom hållbarhet och digitalisering. Jag har erfarenhet av internationellt styrelsearbete och av att driva snabb förändring och tillväxt i mellanstora bolag. Min roll som styrelseledamot, och EQT:s roll som ägare, är att stödja BioGaias fortsatta utveckling, öka tillväxttakten och dra nytta av EQT:s resurser i det arbetet.

Niklas Ringby

PRODUKTER I 100 LÄNDER

BioGaias produkter är kliniskt testad probiotika av hög kvalitet som säljs på apotek och via e-handelsplattformar över hela världen. Sortimentet består av oljedroppar, tugg- och sugtabletter, kapslar och vätskeersättning. I de allra flesta länder är produkterna registrerade som kosttillskott.

Barnhälsa står för knappt 80 procent av den totala försäljningen och BioGaia Protectis droppar är den största produkten.

2020 lanserades fem produkter i ny tappning – utan palmolja

Fyra barnprodukter
BioGaia Protectis droppar
BioGaia Protectis droppar med 10 μg D-vitamin
BioGaia Protectis tabletter med jordgubbssmak
BioGaia Protectis tabletter med apelsinsmak och 10 μg D-vitamin

…och en produkt för vuxna
BioGaia Protectis tabletter med apelsinsmak och 20 μg D-vitamin

BioGaia Protectis Immune Active

Intresset för immunstärkande produkter har ökat kraftigt, framför allt på grund av pandemin och önskan om att slippa smittas av covid-19. I takt med detta har även kunskapen om att probiotika, framför allt i kombination med vitamin D, har immunstärkande effekter ökat bland konsumenter.

Under våren 2021 kommer Everidis, BioGaias partner i USA, att lansera:

BioGaia Protectis Baby Drops Immune Active, med 15 µg/600 IU vitamin D3
BioGaia Protectis Tablets Immune Active, med 20 µg/800 IU vitamin D3
BioGaia Protectis Capsules Immune Active, med 50 µg/2 000 IU vitamin D3

Under året lanserades även två ”line extensions”, BioGaia Prodentis Mum, en munprodukt för gravida och ammande kvinnor, och BioGaia Prodentis Kids, en munprodukt för barn. Båda produkterna har lanserats i Japan och i USA.

Utfasning av palmolja

BioGaia arbetar aktivt med att fasa ut palmolja från de produkter som tidigare innehållit denna ingrediens. I slutet av 2020 kunde cirka 63 procent (35 procent) av produktsortimentet erbjudas i varianter utan palmolja. Till 2023 ska alla produkter kunna erbjudas utan palmolja och till 2025 ska BioGaia inte längre sälja produkter med palmolja Uppgiften att fasa ut palmolja är utmanande eftersom BioGaia måste se till att övergången inte äventyrar produktens kvalitet eller stabilitet. Med försäljning i över 100 länder tar utfasningen också tid.

Free from

Fler och fler konsumenter efterfrågar produkter utan allergener. Under året kompletterade BioGaia dokumentationen för att uppfylla EU krav och kan nu erbjuda Protectis droppar och tabletter (med och utan D-vitamin) samt kapslar utan gluten, laktos och mjölkprotein. BioGaia Protectis kapslar är dessutom veganska.

Livscykeln

Under året genomfördes en ny livscykelanalys där såväl förpackningar- na som produkternas ingredienser bedömdes. Analysen, som var mer omfattande än den livscykelanalys som gjordes 2013, ger BioGaia en bättre förståelse för bolagets miljöpåverkan. Ett verktyg har också utvecklats som gör att resultaten från analysen kan integreras i produktutvecklingsprocessen.

PRODUKTER I 100 LÄNDER

BIOGAIA STORSATSAR PÅ UTBILDNING MED NY DIGITAL PLATTFORM

Utbildning är en av hörnstenarna i Bio­Gaias verksamhet. Redan på 90-­talet arrangerades seminarier på mässor för läkare och annan vårdpersonal, något som idag är en etablerad och omfattan­de verksamhet. Parallellt med denna typ av utbildning har en annan, mer djup­lodad utbildningsform tagits fram.

Charlotta Grahn, Corporate Marketing Manager Education and Events på BioGaia och ansvarig för BioGaia Academy, berättar om satsningen.

Edit

Utbildning är en av hörnstenarna i Bio­Gaias verksamhet. Redan på 90-­talet arrangerades seminarier på mässor för läkare och annan vårdpersonal, något som idag är en etablerad och omfattan­de verksamhet. Parallellt med denna typ av utbildning har en annan, mer djup­lodad utbildningsform tagits fram.

2017 lanserades denna satsning under namnet BioGaia Academy. Charlotta Grahn, Corporate Marketing Manager Education and Events på BioGaia och ansvarig för BioGaia Academy, berättar om satsningen.

BIOGAIA STORSATSAR
PÅ UTBILDNING MED
NY DIGITAL PLATTFORM

Vad är BioGaia Academy?
– BioGaia Academy är namnet på det utbildningsparaply under vilket BioGaias viktigaste och mest omfattande externa utbildningar ligger. Denna storsatsning tog sin början under 2017, då vi utvecklade en utbildning för barnläkare med främsta syfte att öka kunskapen kring probiotika och uppmuntra till globala vetenskapliga samarbeten. Programmet utvecklades i nära samarbete med framstående experter inom området som också är handledare under kursens gång. Utbildningen består framför allt av digitala onlinebaserade moduler för självstudier, med några kompletterande webbinarier och fysiska möten för att främja interaktivitet och nätverkande.

Hur många utbildningar har ni arrangerat hittills?
– Sedan första pilotkursen, som startade i april 2018, har vi haft ytterligare en kurs för barnläkare under 2020. Just nu arbetar vi med att utveckla en motsvarande utbildning för tandläkare som kommer att starta under 2021. Under året kommer vi dessutom lansera ett utbildningsprogram inom pediatrik riktat till våra partner. Vårt mål har varit att ta in maximalt 20 läkare i varje kurs och från de två kurser inom pediatrik vi hittills genomfört är det ungefär 35 läkare som har examinerats.

Varför gör BioGaia denna satsning?
– Främsta syftet är att öka medvetenhet och kunskap om probiotika och dess positiva effekter inom en rad olika områden där BioGaias har stark vetenskaplig förankring. Förhoppningen är också att genom utbildningarna främja nätverkande och kommunikation bland deltagarna och därmed skapa fler ambassadörer för probiotika.

Hur ser framtidsplanerna ut?
– Förutom det partnerprogram inom pediatrik som snart ska lanseras samt utbildningen för tandläkare, har vi också planer på att integrera våra interna utbildningar i BioGaia Academys plattform. Dessutom vill vi skapa ytterligare en utbildning för partner, inom munhälsa. På lite längre sikt utvärderar vi även möjligheten att utveckla ett program inom området ”healthy ageing”. Att skapa utbildningar för konsumenter är också något vi diskuterar. Behovet av utbildning och kunskap är stort hos alla målgrupper och eftersom forskningen om probiotika formligen exploderar tror vi detta behov kommer öka ytterligare i framtiden.

Deltagarnas kunskapsnivå förbättrades avsevärt under den första utbildningen som BioGaia Academy genomförde. Det tyder på att det fortfarande finns mycket att göra.

FLAVIA INDRIO

Varför har du engagerat dig i BioGaia Academy?
– Eftersom jag anser att kontinuerlig medicinsk fortbildning är mycket viktigt. Att skapa nätverk bland forskare och personer som är intresserade av ett specifikt område bidrar till värdefull kunskap

Vad är din roll inom BioGaia Academy?
– Jag är en av forskarna som är involverade i utformningen av utbildningen och är även
talare och expert.

Kunskapen om probiotika har ökat mycket de senaste åren. Finns det fortfarande ett behov av att utbilda läkare om detta?
– Deltagarnas kunskapsnivå förbättrades avsevärt under den första utbildningen som BioGaia Academy genomförde. Det tyder på att det fortfarande finns mycket att göra.

Flavia Indrio, seniorkonsult, neonatolog och pediatrisk gastroenterolog vid institutionen för pediatrik vid Baris universitet i Italien

Academy_Flavia_Indrio(938)

BioGaia Academy var en fantastisk erfarenhet för mig och jag är tacksam över att jag fick möjlighet att delta. Jag fick chansen att nätverka med kollegor från andra delar av världen, jag lärde mig mycket om mikrobiomet och jag fick till och med en idé till en studie som jag hoppas kunna genomföra snart.

De medicinska experterna var mycket kunniga och diskussionerna i gruppen var givande. På grund av covid-restriktionerna hölls tyvärr det andra mötet samt examen digitalt, men med tanke på den pandemi som världen gått igenom var det förstås nödvändigt.

Jag kan rekommendera barnläkare som är intresserade av att lära sig mer om mikrobiomet att delta i denna utbildning

Academy_Waceke

Waceke Kombe, seniorkonsult, barnläkare och gastroenterolog vid institutionen för pediatrik vid Aga Khan universitets- sjukhuset i Nairobi i Kenya

Academy_Alexis

Dr Alexis Mosca, specialistbarnläkare inom gastroenterologi vid Robert Debré-sjukhuset i Paris i Frankrike

BioGaia Academy var ett unikt tillfälle för mig att träffa kollegor över hela världen för att diskutera hur vi arbetar inom pediatrisk gastroenterologi, med fokus på användning av probiotika.

Utbildningen var väldigt intressant och varierad och innehöll både föreläsningar och workshops och andra sociala sammankomster.

Workshopparna var särskilt värdefulla för mig. Genom utbildningen förbättrade jag mina kunskaper om mikrobiotan och probiotika, men fick även värdefull kunskap om klinisk praxis från kollegor över hela världen.

NYTT PÅ FORSKNINGSFRONTEN

BioGaia Protectis minskar magsmärta hos barn

Eftersom det primära utfallet inte nåddes kan vi inte dra några tydliga slutsatser från vår meta-analys. Men vi kan trotsallt dra slutsatsen att L. reuteri DSM 17938 kan vara effektivt för att minska smärtintensiteten och öka antalet dagar utan smärta hos barn som lider av funktionell buksmärta

Iva Hojsak vid Zagrebs barnsjukhus i Kroatien
Edit

BioGaia Protectis minskar magsmärta hos barn

I en systematisk granskning och metaanalys konstaterades att L. reuteri Protectis var den enda probiotikan som visade på minskad smärta och fler smärtfria dagar jämfört med placebo hos barn med funktionell buksmärta (FAP). Trots att funktionell buksmärta är ett vanligt magtarmproblem, finns det fortfarande inga adekvata behandlingsalternativ.

Syftet med den systematiska granskningen och metaanalysen var därför att utvärdera stamspecifika probiotiska effekter på funktionell buksmärta hos barn. Metaanalysen inkluderade nio studier, varav sex gjorda med L. reuteri DSM 17938 och tre med L. rhamnosus GG (LGG). Det primära utfallet, antal barn utan symtom vid slutet av interventionen, nåddes dock inte.

Eftersom det primära utfallet inte nåddes kan vi inte dra några tydliga slutsatser från vår metaanalys. Men vi kan trotsallt dra slutsatsen att L. reuteri DSM 17938 kan vara effektivt för att minska smärtintensiteten och öka antalet dagar utan smärta hos barn som lider av funktionell buksmärta.

Iva Hojsak, studiens huvudprövare, biträdande lektor vid Zagrebs barnsjukhus i Kroatien

Metaanalysen visade ingen signifikant fördel med tillskott av LGG jämfört med placebo hos barn med funktionell buksmärta.

Den systematiska granskningen och metaanalysen publicerade online den 17 september 2020 i European Journal of Pediatrics

BioGaias Prodentis minskar blödning i tandköttet

Tillägg av sugtabletter med L. reute­ri är ett effektivt och enkelt sätt att bibehålla eller förbättra munhälsan hos friska individer med begränsade möjligheter till munhygien

Ulrich Schlagenhauf vid universitetssjukhu­set i Würzburg i Tyskland
Edit

BioGaia Prodentis minskar blödning i tandköttet

En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie på friska sjömän visade att tillskott med L. reuteri Prodentis signifikant minskade blödningar i tandköttet jämfört med placebo.

”Tillägg av sugtabletter med L. reuteri är ett effektivt och enkelt sätt att bibehålla eller förbättra munhälsan hos friska individer med begränsade möjligheter till munhygien”, säger huvudprövaren för studien, professor Ulrich Schlagenhauf, avdelningen för parodontologi vid universitetssjukhuset i Würzburg i Tyskland.

Studiedesign
72 friska sjömän randomiserades till antingen två sugtabletter dagligen (4×108 CFU/ dag) med L. reuteri Prodentis (L. reuteri ATCC PTA 5289 och L. reuteri DSM 17938) eller motsvarande placebo under 42 dagar. Studien ägde rum när sjömännen deltog i en sex veckors militärövning till sjöss. Sjömännen fick inte professionell rengöring av munnen och inte heller några munhygieninstruktioner.

Det primära effektmåttet i studien var blödning i tandköttet, men även plack, fickdjup och andra parametrar mättes.

Mindre blödning med L. reuteri Prodentis
I gruppen som fick probiotika förbättrades alla parametrar signifikant jämfört med studiestart och med placebogruppen, både dag 14 och dag 42. I placebogruppen å andra sidan, försämrades alla parametrar signifikant i slutet av studien.

Studien publicerades online 26 februari 2020 i Journal of Periodontolog

Baserat på våra studieresultat kan vi dra slutsatsen att tillägg med L. reuteri ger nya alternativ till att förebygga och behandla individer med tandköttsinflammation

Ulrich Schlagenhauf, avdelningen för parodontologi vid universitetssjukhuset i Würzburg i Tyskland

Ny viktig milstolpe för MetaboGen

BioGaias dotterbolag MetaboGen arbetar för att utveckla nästa generations probiotiska produkter. Fokus ligger på metaboliska tillstånd, framför allt diabetes och relaterade sjukdomar.

Efter positiva resultat från den inledande kliniska studien med stammarna Faecalibacterium prausnitzii (DSM 32379) och Desulfovibrio piger (DSM 32187) har MetaboGen nu fått godkännande från etik- kommittén för att starta sin nästa kliniska studie. Studien kommer att inkludera personer med rediabetes och beräknas starta under 2021.

Studie på kvinnor med graviditetsklåda

Tillsammans med läkemedelsbolaget Ferring Pharmaceuticals har BioGaias dotterbolag MetaboGen gjort en studie på kvinnor med graviditetsklåda (Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy, ICP), något som årligen drabbar omkring 400 000 kvinnor i världen.

Studien, som är explorativ, genomfördes i samarbete med Kvinnokliniken i Lund och Södersjukhuset i Stockholm och inkluderade 100 kvinnor. Resultaten kommer presenteras under 2021.

LÅNGSIKTIGA RELATIONER – LIKA VIKTIGA I EN DIGITAL KONTEXT

Många av våra konsumenter är medvetna och söker själva information innan de köper sin produkt.

URBAN STRINDLÖV, EXECUTIVE VICE PRESIDENT SALES
Edit

LÅNGSIKTIGA RELATIONER – LIKA VIKTIGA I EN DIGITAL KONTEXT

2020 var ett utmanande år på många sätt. För BioGaias del kan två tydliga trender urskiljas, menar Urban Strindlöv, Executive Vice President Sales på BioGaia.

”Marknader med en tradition av att arbeta med medical marketing, och där försäljningen huvudsakligen sker i fysiska apotek, har drabbats hårt av lockdowns. Å andra sidan ser vi en ökad försäljning i marknader med en tydligare omni channel-struktur. I USA och Kina exempelvis ser vi en kraftigt ökad tillväxt baserad på att våra produkter finns där konsumenten finns – på nätet. Många av våra konsumenter är medvetna och söker själva information innan de köper sin produkt. Och i allt större utsträckning sker båda dessa moment, informationssökning och köp, på nätet.”

Samtidigt menar Urban att det är viktigt att betona att BioGaias fundament är välstuderade produkter med dokumenterade hälsoeffekter. Det är därför inget motsatsförhållande mellan att arbeta med medical marketing, där produkternas vetenskapliga dokumentation marknadsförs mot läkare, och att finnas på Amazon.

”Vår distributör i USA bedömer att en stor del av e-handelsförsäljningen drivs av läkarrekommendationer, vilket understryker behovet av en stark omni channel-strategi där även läkarnas roll är av fortsatt stor betydelse.”

BioGaias försäljningsavdelning är organiserad utifrån de tre regionerna EMEA, APAC och Americas och leds av regionchefer. Chef för hela avdelningen är Urban.

”Förutom regionchefer har varje region kundansvariga säljare. Dessa arbetar nära våra partner. Flera av dem har också sitt ursprung och bor i något av länderna i sin region,” berättar Urban.

”Vi strävar efter att hitta lokala personer som är väl förtrogna med marknaden i åtminstone sitt hemland och gärna fler länder i regionen. Det är en stor fördel att till exempel kunna språket och vara bekväm med kulturen i en region. Samtidigt är det viktigt att alla i teamet har förståelse för BioGaia som bolag och våra värderingar och etik och moral,” avslutar han.

Många av våra konsumenter är medvetna och söker själva information innan de köper sin produkt.

URBAN STRINDLÖV, EXECUTIVE VICE PRESIDENT SALES

Försäljning per geografisk marknad, mkr

Genom fokus på Protectis tabletter med D-­vitamin, god lagerförsörjning och ett stort engagemang bland barnmorskor hade vår partner PediAct en positiv försäljningsutveckling i Frankrike under 2020 jämfört med 2019.

ANA PÉREZ SANZ, VICE PRESIDENT FÖR EMEA

Ingrid Messerer
Key Account Manager norra Europa

Född i Tyskland, bor i Stockholm i Sverige

Som en del i strategin att bygga ett starkt konsumentvarumärke lanserade vi i slutet av året BioGaia Osfortis och BioGaia Prodentis under eget varumärke i Sverige.

Edit

Belgien har ett strängt regelverk för probiotika och BioGaias partner, EG, hade därför, långt innan pandemin, redan positionerat Protectis-produkterna mot immunförsvar genom att använda hälsopåståendet för vitamin D i sin marknadsföring mot konsument. Detta bidrog till en god försäljningsutveckling under 2020.

”EG har lyckats väl med att etablera varumärket hos de belgiska konsumenterna. I december lanserade de en stor marknadsföringskampanj med bland annat tv-reklam och stort fokus på sociala medier. Strategin är att satsa ännu mer på konsumentinriktad marknadsföring i framtiden,” säger Ingrid Messerer, Key Account Manager norra Europa.

I Frankrike har partnern PediAct en etablerad omni channel-strategi. De huvudsakliga målgrupperna är läkare, barnmorskor, apotekspersonal och nyblivna föräldrar. Då apoteken hållit öppet under pandemin har PediAct kunnat dra nytta av sitt väletablerade apoteksnätverk. Läkare och barnmorskor har också fortsatt rekommendera BioGaias droppar, främst i digitala kanaler så som webbinarier, på webbplatser för föräldrar och via influencers.

”Genom fokus på Protectis tabletter med D-vitamin, god lagerförsörjning och ett stort engagemang bland barnmorskor hade PediAct en positiv försäljningsutveckling under 2020 jämfört med 2019,” säger Ana Pérez Sanz, Vice President för EMEA. ”En lyckad lansering av BioGaia Gastrus i oktober bidrog också det goda resultatet.”

Ingrid Messerer
Key Account Manager norra Europa

Född i Tyskland, bor i Stockholm i Sverige

I Tyskland ligger fokus framför allt på barnhälsa men strategin är att utöka såväl portfölj som målgrupp. Partnern InfectoPharm lyckades trots pandemin förstärka sin redan goda position bland barnmorskor förra året. Dessutom genomförde de flera lyckade kampanjer riktade mot apotekspersonal.

”Tack vare InfectoPharms sedan länge upparbetade och nära samarbete med barnmorskor och apotekare påverkades inte försäljningen mot konsument nämnvärt. Från BioGaias håll såg vi till och med en positiv försäljningsutveckling under 2020 jämfört med 2019,” menar Ingrid. ”Genom att lansera fler produkter och ta marknadsandelar förväntar vi oss en fortsatt positiv tillväxt i Tyskland närmaste tiden.”

”Som en del i strategin att bygga ett starkt konsumentvarumärke lanserade vi i slutet av året BioGaia Osfortis och BioGaia Prodentis under eget varumärke i Sverige.

Därmed är nu hela vuxenportföljen tillgänglig under vårt varumärke här, än så länge enbart på nätapoteken apotea.se och MEDS.se, men framöver även i flera av de stora apotekskedjorna, såväl deras fysiska butiker som på nätet. Som i många andra marknader har e-handeln tagit rejäl fart i Sverige och vi kommer huvudsakligen att fokusera på de digitala kanalerna. Denna satsning kompletterar vårt långvariga och framgångsrika samarbete med Semper på barnsidan,” avslutar Ingrid.

BioGaia Osfortis lanserades
i Sverige 2020

Kim Prinsloo
Key Account Manager i Afrika

Född i Sydafrika, bor i Port Elizabeth, Sydafrika

Sydafrika är BioGaias viktigaste marknad i Afrika, och en av våra tio främsta marknader globalt, och försäljningstappet drabbade oss därför mycket. Även om landet har varit tillbaka till partiell lockdown är Ascendis försäljning nu på rätt spår.

Edit

Sydafrika gick in i lockdown i mars 2020 och hela ekonomin, inklusive probiotikabranschen, drabbades hårt. Till följd av detta minskade BioGaias partner Ascendis försäljning kraftigt under andra kvartalet.

Sedan dess arbetar de aktivt för att få igång försäljningen igen, bland annat genom nya marknadsföringsstrategier i kombination med virtuella utbildningar och webbinarier.

”Sydafrika är BioGaias viktigaste marknad i Afrika, och en av våra tio främsta marknader globalt, och försäljningstappet drabbade oss därför mycket. Även om landet har varit tillbaka till partiell lockdown är Ascendis försäljning nu på rätt spår,” säger Kim Prinsloo, Key Account Manager i Afrika

”Även Kenya och Ghana, två av BioGaias nyare marknader, drabbades hårt av lockdown. Trots detta lyckades vi under året lansera både Protectis droppar med D-vitamin och Gastrus i Kenya. Teamet på Phillips Pharma arbetade hårt för att hålla försäljningen uppe och i september ökade åter försäljningen ut till konsument,” avslutar Kim.

Kim Prinsloo
Key Account Manager i Afrika

Född i Sydafrika, bor i Port Elizabeth, Sydafrika

Protectis droppar med D-vitamin lanserades i Kenya 2020

Protectis droppar med D-vitamin lanserades i Kenya 2020

Bland de sex största probiotikavarumärkena var BioGaias produkter de enda som ökade i försäljning under 2020 (i Brasilien).

CRISTIÁN CONTRERAS R-T, VICE PRESIDENT FÖR LATINAMERIKA

Iván García
Regional Director i Latinamerika

Född i Mexiko, bor i Miami i USA

Tillsammans med våra LatAm-partner arrangerade vi en talarutbildning för läkare, genomförde 14 digitala nylanseringar och mer än 50 webinarier under året. BioGaia Protectis med D-vitamin finns till exempel nu på nästan alla marknader.

Edit

Probiotikaförsäljningen minskade något under 2020, främst på grund av covid-19. Latinamerika är en av de regioner i världen där medical marketing är mest etablerat men på grund av pandemin kunde bara 30–40 procent av de personliga mötena med läkarna genomföras.

De fem största länderna i Latinamerika toppade pandemins topp-10-rankning i världen under större delen av 2020, med lockdowns och omfattande restriktioner.

BioGaias försäljning i Latinamerika gick från en tredje plats bland probiotikabolagen till att bli näst störst. Försäljningen ökade tvåsiffrigt, främst på grund av nylanseringar och intensifierade digitala aktiviteter. BioGaia lanserade också i två nya marknader: Ecuador (tredje största probiotikamarknaden i Latinamerika) och Uruguay. Dessutom lanserade man bland annat Protectis droppar med D-vitamin och BioGaia Gastrus i många länder.

Iván García
Regional Director i Latinamerika

Född i Mexiko, bor i Miami i USA

0 digitala nylanseringar

&

0 webbinarer

”Tillsammans med våra LatAm-partner arrangerade vi en talarutbildning för läkare, genomförde 14 digitala nylanseringar och mer än 50 webbinarier under året. BioGaia Protectis med D-vitamin finns till exempel nu på nästan alla marknader, säger Iván García, Regional Director för Latinamerika.

”En annan mycket tillfredsställande milstolpe var registreringen av våra vitamin D-droppar i Argentina. Vi ser fram emot att lansera våra produkter med vår nya partner Ethical Nutrition.”

BioGaias partner ökade även sina investeringar i sociala medier på många marknader, såsom i Chile och Mexiko. För att stödja och komplettera deras digitala strategi lanserade BioGaia sin webbplats på spanska i mitten av 2020. 

”Probiotikaförsäljningen i Brasilien, Latinamerikas största probiotikamarknad, minskade men BioGaias försäljning ökade tack vare vår partner Achés snabba digitala omställning och stora investeringar,” framhåller Cristián Contreras R-T, Vice President för Latinamerika. Bland de sex största probiotikavarumärkena var BioGaias produkter de enda som ökade i försäljning under 2020. ”Vi utökade Protectis-portföljen genom att lansera dropparna i 10 ml-förpackning, något som starkt bidrog till tillväxten,” avslutar Cristián.

Mexiko är Latinamerikas näst största probiotikamarknaden och var den enda som växte under 2020. BioGaias försäljning ökade mer än marknaden, främst tack vare god försäljning av Protectis-dropparna och den framgångsrika lanseringen av Prodentis / ProD av den nya partnern Laboratorios Grisi.

Joakim Annwall
Regional Director BioGaia Biologics INC i Nordamerika

Född i Sverige, bor i Miami i USA

Vår partner Everidis affärsmodell, som fokuserar på e-handel snarare än traditionell apoteksförsäljning, har visat sig vara både pålitlig och mycket framgångsrik under pandemin.

Edit

USA drabbades hårt av covid-19. Inte sedan andra världskriget har man sett så omfattande förändringar i det amerikanska samhället. För BioGaia var 2020 ett rekordår, det bästa någonsin i USA och Kanada. Produkterna som säljs under BioGaias varumärke växte med rekordfart, framför allt i USA.

”Vår partner Everidis affärsmodell, som fokuserar på e-handel snarare än traditionell apoteksförsäljning, har visat sig vara både pålitlig och mycket framgångsrik under pandemin,” säger Joakim Annwall, Regional Director BioGaia Biologics INC i Nordamerika.” Våra amerikanska konsumenter har flyttat från fysiska apotek till nätbutikerna. Denna övergång startade redan innan pandemin men har accelererat till följd av restriktionerna.”

Everidis har en etablerad omni channel-strategi. Marknadsföringen mot konsument sker i stort sett uteslutande digitalt, på Amazon och andra e-handelsplattformar. Mot läkare, tandläkare och annan vårdpersonal bedrivs medical marketing.

Under året lanserades BioGaia Prodentis kids, som är en munprodukt för barn från tre års ålder. Mottagande bland framför allt barnläkare har varit mycket positivt, de ser Prodentis kids som ett värdefullt tillskott för barn med till exempel karies.

Joakim Annwall
Regional Director BioGaia Biologics INC i Nordamerika

Född i Sverige, bor i Miami i USA

För Everidis är lanseringen ett sätt att bredda portföljen mot en redan etablerad målgrupp. Prodentis sugtabletter för vuxna lanserades 2019. Båda munprodukterna har haft god försäljningsutveckling under det gångna året och Everidis tror på en fortsatt positiv utveckling under 2021.

Våren 2021 lanseras tre helt nya produkter inom immunområdet, för spädbarn, äldre barn och vuxna. ”Vi ser en betydande tillväxt av immunmarknaden i USA och därmed stor potential för BioGaia med de här produkterna,” avslutar Joakim.

Som i så många andra länder var hela det japanska samhället i lockdown under långa perioder under 2020. Eftersom vår försäljning huvudsakligen sker på tandvårdskliniker och dessa var stängda fick vi snabbt anpassa oss och flytta över det fysiska mötet till digitala kanaler.

JONAS WEIMER, VICE PRESIDENT FÖR APAC

Hok Ting Yau
Regional Manager and Office Head i APAC

Född i Hongkong,
bor i Stockholm i Sverige och i Singapore

Tillsammans med våra partner i Kina fortsätter vi arbetet med att stärka vår digitala närvaro. Vi planerar också att utöka portföljen genom att lansera fler produkter. BioGaias strategi för att förbli konkurrenskraftiga är vår unika kombination av vetenskaplig spetskompetens och omni channel-strategi.

Edit

2020 var definitivt ett utmanande år eftersom Asien var den första region att drabbas av covid-19. Redan i början av året stängde länder i Asien ned. I många av BioGaias viktiga marknader, såsom Japan, Kina, Singapore och Korea, ställdes alla medicinska kongresser och seminarier in och försäljningen via fysiska kanaler minskade drastiskt.

”Samtidigt har konsumenter som tvingats stanna hemma påskyndat utvecklingen av e-handeln, något vi försökt dra nytta av,” säger Hok Ting Yau, Regional Manager and Office Head i APAC. För att anpassa och underlätta våra kundmöten började vi i APAC-regionen tidigt byta ut våra fysiska kommunikationskanaler mot digitala. Vi arrangerade medicinska webinarier och skapade digitalt marknadsmaterial till våra partner.”

Kina är BioGaias viktigaste marknad i Asien. Här finns en stor medvetenhet hos konsumenterna kring probiotika och dess hälsofördelar. Probiotika säljs framförallt via e-handel. Kina var först ut att drabbas av covid-19 och marknaden likaså, främst första halvåret. Under den tiden förekom i stort sett inga fysiska möten med läkare eller annan sjukvårdspersonal och försäljningen i fysiska apotek försvann nästan helt. Den kraftigt ökade e-handeln kompenserade dock för tappet.

Hok Ting Yau
Regional Manager
and Office Head i APAC

Född i Hongkong,
bor i Stockholm i Sverige och i Singapore

”Tillsammans med våra partner i Kina fortsätter vi arbetet med att stärka vår digitala närvaro,” säger Ting. ”Vi planerar också att utöka portföljen genom att lansera fler produkter. BioGaias strategi för att förbli konkurrenskraftiga är vår unika kombination av vetenskaplig spetskompetens och omni channel-strategi.”

En annan mycket viktig marknad är Japan, där BioGaia sedan 2006 har ett eget dotterbolag. BioGaia Japan arbetar främst mot tandläkarkliniker och har där tagit fram ett unikt koncept som inte bara fokuserar på munhälsoprodukterna utan innefattar alla BioGaias produkter. Tandläkarna utbildas av BioGaia och inkluderar BioGaias produkter i behandlingen av sina patienter.

”Som i så många andra länder var hela det japanska samhället i lockdown under långa perioder under 2020. Eftersom vår försäljning huvudsakligen sker på tandvårdskliniker och dessa var stängda fick vi snabbt anpassa oss och flytta över det fysiska mötet till digitala kanaler,” säger Jonas Weimer, Vice President för APAC.

”Trots omständigheterna lanserade vi ett tiotal produkter under 2020, genom våra partner i Hongkong, Taiwan och Indonesien. Vi arrangerade även vår första digitala workshop för partner, för att fira BioGaias 30-årsjubileum. Det kan naturligtvis inte jämföras med ett fysiskt möte men det var ändå fantastiskt att ”träffa” alla våra partner och fira detta speciella tillfälle,” avslutar Ting.

Tunç Kurtoğlu
Key Account Manager i Turkiet, Israel, Nordafrika och Mellanöstern

Född i Turkiet,
bor i Stockholm i Sverige

Vår partner Eczacibasi planerar att lansera BioGaia Gastrus och Prodentis under 2021 och med den breddade portföljen förväntar vi oss ökad försäljning i Turkiet 2021.

Edit

2020 var ett tufft år i Turkiet och Mellanöstern. Turkiet, BioGaias mest etablerade och största marknad i regionen, drabbades av lockdown och restriktioner och hela läkemedels- och kosttillskottsbranschen drabbades.

”Försäljning av läkemedel och kosttillskott via e-handel inte är etablerat i Turkiet utan här rekommenderas BioGaias droppar huvudsakligen av läkare. På grund av detta minskade vår försäljning under första halvåret. I slutet av året kunde vi dock se en återhämtning och vi är stolta över att ha behållit vår marknadsledande position inom droppmarknaden, trots hård konkurrens från många starka internationella företag, säger Tunc Kurtoglu, Key Account Manager i Turkiet, Israel, Nordafrika och Mellanöstern.

”Vår partner Eczacibasi planerar att lansera BioGaia Gastrus och Prodentis under 2021 och med den breddade portföljen förväntar vi oss ökad försäljning i Turkiet 2021.”

”Vår partner i Israel, Pharmabest, såg till att snabbt etablera e-handelskanaler för produkterna. Strategin visade sig vara framgångsrik och i slutet av 2020, efter hårda restriktioner som påverkade försäljningen, började försäljningen öka igen. Idag är Protectis droppar och tabletter de enda produkterna i Israel men Pharmabest planerar att lansera fler produkter under 2021 vilket vi hoppas ska skapa ytterligare försäljningsökning.”

Tunç Kurtoğlu
Key Account Manager
i Turkiet, Israel, Nordafrika och Mellanöstern

Född i Turkiet, bor i Stockholm i Sverige

På marknaderna i Mellanöstern konkurrerar BioGaias produkter med billiga probiotiska produkter på apoteken. Brist på digitala försäljningskanaler bidrar också till svårigheterna att etablera och utöka verksamheten i denna region. För 2021 planeras en ny strategi som förhoppningsvis kommer att bidra till en positiv utveckling.

ANSVAR OCH BIDRAG TILL HÅLLBAR UTVECKLING

Fyra fokusområden för hållbarhet

BioGaia ser bortom de direkta hälsofördelarna med produkterna och inkluderar även företagets inverkan på hälsan i samhället som helhet och vår planets hälsa.

FN:s utvecklingsmål för hållbar utveckling att ”Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar” är grunden i BioGaias verksamhet. Men hållbarhetsarbetet inkluderar också åtaganden för att minska miljöpåverkan och säkerställa ett etiskt förhållningssätt och agerande i allt bolaget gör.

För att säkerställa att hållbarhetsinitiativ förblir relevanta och fokuserade på de områden där BioGaia kan göra störst skillnad, hålls en fortlöpande dialog om dessa frågor med intressenterna. Under året har företagets hållbarhetsstrategi vidareutvecklats och viktiga steg för ett utökat hållbarhetsarbete har tagits.

Växthusgasrapportering utvecklad och uppdaterad för 2020

100 procent förnybar el för all verksamhet i koncernen i Sverige

100 procent förnybar el för all verksamhet i koncernen i Sverige

Alla i BioGaia-koncernen har fått utbildning i antikorruption

Ny livscykelanalys och verktyg för att beräkna miljöpåverkan från produkter

Visselblåsartjänst
implementerad

3,7 MSEK till
välgörenhet

Nya, mer hållbara produkter lanserade – veganska kapslar, tabletter och droppar utan palmolja och fria från mjölkprotein, gluten och laktos

Intern uppförandekod
implementerad

BioGaia klimatkompenserar för sina utsläpp både 2019 och 2020

BioGaia rapporterar nu i enlighet med GRI-standarderna (core-nivå)

Hälsosamma produkter

Att produkterna är säkra och uppfyller konsumenternas förväntningar är grundläggande. Kvalitet är en viktig faktor, från att säkerställa att forskning om produktfördelar är pålitlig till att garantera att produkten bibehåller sin höga kvalitet när den når konsumenterna.

Edit

Hälsosamma produkter

Att produkterna är säkra och uppfyller konsumenternas förväntningar är grundläggande. Kvalitet är en viktig faktor, från att säkerställa att forskning om produktfördelar är pålitlig till att garantera att produkten bibehåller sin höga kvalitet när den når konsumenterna.

En av BioGaias viktigaste styrkor är det stora antalet väl utförda oberoende kliniska studier på produkterna. BioGaias probiotiska stam L. reuteri DSM 17938 är världens mest vetenskapligt studerade probiotika som fortfarande är patenterad.

Att tillhandahålla transparent information om forskningen stärker intressenternas förtroende och säkerställer att konsumenterna får säkra produkter med de fördelar de efterfrågar. BioGaia tillämpar kriterierna för International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP) för probiotiska produkter, inklusive hur dessa ska märkas.

BioGaia kontrollerar varje producerad leverans som produceras mot kravspecifikationen. BioGaia övervakar också leverantörernas efterlevnad av kvalitetskraven genom dokumenterade granskningar och regelbundna revisioner. BioGaia har aldrig behövt återkalla produkter som distribuerats till konsumenter. Företagets kvalitetsarbete syftar också till att identifiera potentiella för- bättringar i dokumentation och produktionsprocesser. Under 2020 förklarades till exempel Protectis-portföljen allergenfri och arbete pågår för att detta även ska gälla de återstående produktfamiljerna.

En ny livscykelbedömning genomfördes under 2020, som omfattade både förpackningen och ingredienserna som används i produkterna. Denna ger en bättre förståelse för BioGaias miljöpåverkan. Ett verktyg har också utvecklats som gör att dessa resultat kan integreras i produktutvecklingsprocessen.

Palmolja är ett exempel på en ingrediens som har en betydande inverkan på både människor och miljö. Vid årsskiftet finns cirka 70 procent (35 procent) av produktformuleringarna tillgängliga i varianter utan palmolja. För den palmolja som används köper BioGaia krediter från RSPO-certifierade oberoende småbrukare i enlighet med RSPO: s book and Claim system. Ambitionen är att inte längre sälja några produkter med palmolja 2025.

Att utveckla nya hållbara förpackningar är fortfarande en prioritet, där största utmaningen är att hitta en lösning som inte äventyrar kvaliteten på bakterierna, som är mycket känsliga för vatten och syre. Ett projekt- team har skapats för att intensifiera utvecklingsarbetet under 2021. En ökande användning av monomaterial i förpackningen och konsumentkommunikation för att öka återvinningsgraden är exempel på små förändringar som införts under året för att minska påverkan.

Stam eller stamkombination
Publicerade artiklar
PROTECTIS
L. reuteri DSM 17938
153
PRODENTIS
L. reuteri DSM 17938 & L. reuteri ATCC PTA 5289
53
GASTRUS
L. reuteri DSM 17938 & L. reuteri ATCC PTA 6475
6
OSFORTIS
L. reuteri ATCC PTA 6475
1

Hälsosam verksamhet

BioGaias värderingar är hörnstenarna i verksamheten och bidrar till att säkerställa att alla anammar de högsta standarderna i allt bolaget gör. Att säkerställa god affärsetik, ta tydlig ställning för mänskliga rättigheter och ta ansvar för verksamhetens miljöpåverkan är grundläggande och lyfts fram i BioGaias uppförandekod.

Edit

Hälsosam verksamhet

BioGaias värderingar är hörnstenarna i verksamheten och bidrar till att säkerställa att alla anammar de högsta standarderna i allt bolaget gör. Att säkerställa god affärsetik, ta tydlig ställning för mänskliga rättigheter och ta ansvar för verksamhetens miljöpåverkan är grundläggande och lyfts fram i BioGaias uppförandekod.

Under 2020 fick alla anställda vara med och definiera företagets nya värderingar och en intern uppförandekod implementerades. Uppförandekoden innehåller inte bara företagets viktiga etiska standarder utan också hållbarhetsambitioner och åtaganden.

Under 2020 implementerades också en visselblåsarfunktion och alla anställda i koncernen utbildades kring korruption. BioGaias ambition för 2021 är att vidareutveckla den webbaserade utbildningen. Ytterligare steg kommer också att tas för att utvärdera specifika risker i olika delar av verksamheten och för olika roller i organisationen.

Livscykelanalysen innebär också att man har kunnat rapportera ett uppdaterat, mer omfattande koldioxidavtryck. BioGaia kompenserar för alla utsläpp, men har därutöver en ambition också minska den egna påverkan i värdekedjan. Man har nu vidtagit åtgärder mot många av företagets största utsläppskällor. Utfasning av palmolja i produkterna kommer att minska de totala växthusgasutsläppen med mer än 150 ton per år. Arbetet med att identifiera mer hållbara förpackningslösningar har intensifierats och BioGaia har åtagit sig att minska affärsresorna med 30 procent, med 2019 som basår. Reduktioner har också uppnåtts under året genom att se till att endast grön energi används på BioGaias kontor och produktionsanläggningar i Sverige.

Hälsosamma nätverk

BioGaias internationella nätverk av forskare, leverantörer och distributörer är grunden för affärsmodellen. En stor del av BioGaias påverkan och förmåga att göra skillnad utgår från förmågan att påverka och samarbeta med partner i värdekedjan.

Edit

Hälsosamma nätverk

BioGaias internationella nätverk av forskare, leverantörer och distributörer är grunden för affärsmodellen. En stor del av BioGaias påverkan och förmåga att göra skillnad utgår från förmågan att påverka och samarbeta med partner i värdekedjan.

BioGaia arbetar med externa leverantörer för produktion, förpackning, kulturtillverkning och analystjänster i Sverige, Danmark, Belgien, Spanien och USA. Hållbarhetsaspekter som kvalitet, säkerhet och miljöpåverkan följs upp vid periodiska granskningar men hanteras också i den pågående dialogen.

Att ha långvariga och nära relationer med ett relativt litet antal leverantörer möjliggör större insyn, vilket minskar hållbarhetsriskerna i BioGaias värdekedja. Det främjar också samarbetsmöjligheter för förbättringar. I processen för att genomföra livscykelbedömningen identifierades ett antal potentiella möjligheter att minska utsläppen av växthusgaser. Dessa kommer
att utforskas ytterligare under 2021.

BioGaias distributörer är nyckelaktörer för att säkerställa att företagets produkter följer lagar och förordningar i sina respektive marknader och att de distribueras och marknadsförs ansvarsfullt och i linje med BioGaias värderingar. Under 2020 utvecklade BioGaia en process för att ytterligare utvärdera nya distributörers hållbarhetsprestanda.

En uppförandekod för leverantörer specificerar BioGaias minimikrav inom områden som mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö, affärsetik och antikorruption. I slutet av 2020 hade samtliga (100 procent) prioriterade leverantörer undertecknat uppförandekoden. En liknande uppförandekod för distributionspartner infördes 2018, och i slutet av 2020 hade 90 procent (85 procent) undertecknat denna. Ambitionen är att de återstående distributörerna ska ha undertecknat eller presenterat sin egen motsvarighet i slutet av 2021.

BioGaia har ett unikt nätverk av internationella forskare som företaget samarbetar med för att bedriva forskning. BioGaias policys för etisk forskning anges i företagets uppförandekod och forskningspartner uppmuntras att tillämpa de högsta etiska standarderna i all preklinisk och klinisk forskning.

De specifika kraven anges i forskningsavtalen. BioGaia uppmuntrar också forskare att vara transparenta med resultaten. En beskrivning av studien måste registreras på en offentlig webbplats som ClinicalTrials.gov innan studiestart.

Hälsosam arbetsplats

BioGaia strävar efter att främja en hälsosam miljö på arbetsplatsen så att de anställda ska trivas. Att engagera och inspirera de anställda att vara de bästa versionerna av sig själva främjar både de anställda och verksamheten.

Edit

Hälsosam arbetsplats

BioGaia strävar efter att främja en hälsosam miljö på arbetsplatsen så att de anställda ska trivas. Att engagera och inspirera de anställda att vara de bästa versionerna av sig själva främjar både de anställda och verksamheten.

Kulturen är en stark motiverande faktor och hjärtat i det som driver verksamheten. På BioGaia sammanfattas den ”Do good and have fun”.

Under året investerade BioGaia ytterligare i att utveckla denna kultur och medarbetare i hela organisationen var involverade i utformningen av definitionen av företagets nya värderingar. Arbetet med att implementera värderingarna fortsätter 2021.

BioGaia strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats för alla. En organisation som kännetecknas av mångfald och inkludering speglar inte bara värderingarna utan är också viktigt för den kommersiella framgången. 2020 var BioGaia bland de 65 (av 335) företag som listades som gröna av Albright Foundation, som rankar svenska börsnoterade företag baserat på hur jämställda de är i ledningsgruppen.

BioGaia har en nolltoleranspolicy för diskriminering. Oavsett ålder, kön, etnicitet och religiösa övertygelser ska alla behandlas med samma respekt och värdighet.

Under året introducerades en ny policy och mångfaldsplan för 2020 till 2023, liksom en ny handlingsplan som omfattar diskriminering, trakasserier och utsatthet.

BioGaia ska också erbjuda alla sina anställda goda utvecklingsmöjligheter. Företaget har ett verktyg för strukturerade måluppföljningssamtal som också används för att säkerställa kvaliteten på uppföljningen. Att genomföra dessa uppföljningar är viktigt för att säkerställa att anställda uppfattar att deras ansträngningar uppskattas och att de utvecklas. År 2020 hade 84 procent (81) av de anställda genomfört en sådan uppföljning med sin närmaste chef.

I linje med BioGaias strategi inleddes ett ledarskapsutvecklingsprogram under 2020. Fysiska möten är viktiga för ett framgångsrikt genomförande av kulturella förändringar, vilket innebär att programmet delvis behövde skjutas upp på grund av pandemin. 2020 låg fokus därför på de moduler som kunde hanteras i en digital miljö och ambitionen är att fortsätta arbetet 2021

Samhällsengagemang

Under 2020 investerade BioGaia 3,7 miljoner kronor i stöd till organisationer som arbetar med hälsofrämjande aktiviteter inom områden som har en koppling till BioGaias verksamhet.

BioGaias fortsätter att stödja stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens (PAR), liksom Children’s Mission på
Filippinerna och doktor Denis Mukweges viktiga arbete på Panzi-sjukhuset i Demokratiska Republiken Kongo. Sedan 2013 kompenserar BioGaia klimatutsläppen, sedan 2020 genom att stödja Burn Manufacturing. Förbättrad rapporteringsfunktion för koldioxidavtryck 2020 innebär att företaget inte bara kunde kompensera för utsläpp för 2019 utan också för årets utsläpp, med totalt 322 000 kronor.

childrens-missions3
Dr-Denis-Mukwege

2020 var ett annorlunda år. För många, både individer och företag, var det naturligtvis ett tragiskt år men det finns också många positiva saker att lyfta fram. Framförallt finns det många lärdomar att dra och genom att fånga upp dessa och anpassa verksamheten utifrån dem är jag övertygad om att de kommer stärka oss som bolag på lång sikt.

Som så många andra organisationer lyckades vi på kort tid ställa om verksamheten till att fungera i stort sett helt och hållet digitalt, såväl internt som i samarbetet med våra kunder och andra intressenter. Bland annat arrangerade vi tillsammans med våra partner ett 70-tal webinarier för läkare och höll ett stort antal digitala kundmöten. Vi lyckades också med närmare 50 produktlanseringar, varav de flesta lanseringssymposier och andra arrangemang genomfördes virtuellt. Jag vill särskilt nämna att vi fortsatt utrullningen av Osfortis, vår produkt för benhälsa, som förutom i USA nu även finns i Sverige, Schweiz och inom kort även Japan. Dessutom har BioGaia Gastrus lanserats i ett stort antal marknader, framför allt i Latinamerika. Vi har också förstärkt vår munhälsoportfölj med två nya produkter, Prodentis Mum och Prodentis Kids, som under året lanserats i Japan och USA.

Försäljningen 2020 startade starkt, med en tillväxt i linje med förväntningarna, och trots att covid-19 krisen började på allvar redan under mars, hade vi en försäljningsökning på sju procent i första kvartalet. I andra kvartalet var tillväxten tio procent. Men under tredje kvartalet kunde vi konstatera att pandemin började påverka vår försäljning negativt och helåret slutade med en minskning på tre procent. Det vi framförallt såg var en svag försäljning i några av våra största och äldsta marknader, såsom Italien och Spanien. Här drabbade långvariga lockdowns BioGaias försäljning genom att konsumenterna inte kunde besöka läkare och fysiska apotek, där försäljningen i dessa länder huvudsakligen sker. Däremot såg vi god försäljning i länder där vi har implementerat en omni channel-strategi, till exempel i USA och Kina.

En av de viktigaste lärdomarna kommer därmed från konsumenterna. Nedstängningar och begränsningar av fysiska möten hänvisade människor till att utforska de digitala alterna-tiven. Allt fler började handla på nätet. Den här omställningen och resultatet av den – ett förändrat köpbeteende – skedde i en aldrig tidigare skådad takt och har i många fall redan blivit det ”nya normala”. Detta stärker oss i vår övertygelse att vi behöver satsa mer på marknadsföring direkt till konsument i många av våra marknader.

Parallellt med det förändrade köpbeteendet finns den globala trenden mot förebyggande hälsovård. Pandemin stärkte denna ytterligare och människor tar i allt större utsträckning ansvar för sin hälsa. Framförallt ser vi ett kraftigt ökat intresse för immunförsvaret och produkter som stärker det. Så samtidigt som vi satsar på både fysiska och nätbaserade försäljningskanaler arbetar vi också, tillsammans med våra partner, med att utveckla nya produkter för att stärka BioGaias globala varumärke och möta konsumenternas behov.

BioGaias fokus på forskning är en del av vårt dna och en av våra viktigaste konkurrensfördelar. Forskningsmässigt var dock 2020 av förklarliga skäl ett tufft år eftersom många studier försenades till följd av pandemin. Under 2021 ser vi däremot fram emot resultat från studier inom flera intressanta områden, både redan befintliga och helt nya indikationsområden, såsom exempelvis IBS, divertikulit och övre luftvägsinfektioner.

Under 2020 tog vi många avgörande steg framåt i vårt hållbarhetsarbete och ambitionen att integrera detta verksamheten på alla plan. Bland annat implementerades en intern uppförande kod, en visselblåsarfunktion och alla anställdagenomgick en utbildning i antikorruption. Utfasningen av palmolja fortsatte och produkter fria från mjölkprotein, gluten och laktos, samt veganska kapslar, lanserades.

Ett år som detta var det en självklarhet att utöka vårt samhällsengagemang. Bland annat stöttade vi en lokal restaurang genom att köpa måltider som donerades till Karolinska sjukhuset, vi donerade också handsprit till Lunds lasarett samt stöttade Panzi-sjukhuset, som drivs av Nobels fredspristagaren doktor Mukwege, med covid-tester. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på sidan XX och i BioGaias första separata hållbarhetsrapport, utarbetad i enlighet med Global Reporting Initiative Standards för hållbarhetsrapportering.

Slutligen vill jag tacka BioGaias alla anställda, våra kunder och andra samarbetspartner för att ni genom ert tålamod och hårda arbete under dessa krävande och utmanande tider lyckats genomföra det vi planerat. Min förhoppning är att 2021 kommer bli ett år där världen gradvis återgår till det normala.